Een batterij voor de buurt

Het Nederlandse kabinet heeft een doel voor ogen om voor 2050 de CO2-uitstoot in ons land terug te brengen tot nul. Om dit te realiseren neemt de vraag naar zon- en windenergie toe. Dit alles vraagt om meer flexibiliteit op het energienet.

Met de gedachte om meer flexibiliteit te creëren, is Alliander in samenwerking met een consortium een pilot project gestart, namelijk het Buurtbatterij project. Het idee is simpel. Plaats een batterij in de buurt die bij een overschot aan energie wordt opgeladen en bij vraag wordt ontladen. Het project is opgedeeld in drie fasen.

 

 

Fase 1: De Netbeheerder

In fase 1 van het project is onderzocht wat de buurtbatterij voor Liander als netbeheerder kan betekenen. Op welke manier kan de batterij worden ingezet om congestie op het net te voorkomen.

Er zijn binnen het project twee verschillende algoritmes toegepast op de manier waarop de batterij wordt geladen / ontladen, namelijk reactief en proactief. Bij het reactieve algoritme werd de batterij bij vraag of aanbod volledig op- of ontladen. Met behulp van het reactieve algoritme is er nog steeds kans op congestie, namelijk wanneer de batterij volledig is op- of ontladen.

Het proactieve algoritme daarentegen stelde op voorhand voor ieder huishouden een profiel vast. Deze profielen werden bepaald aan de hand van historische verbruiksgegevens en weersvoorspellingen. Op basis van deze profielen wordt een profiel voor de batterij gegenereerd. Met behulp van het proactieve algoritme wordt nog steeds de volledige capaciteit van de batterij benut, waarbij de kans op congestie wordt beperkt.

Fase 2: De buurtbewoners

In fase 2 van het project zijn de buurtbewoners meer betrokken geraakt bij het project. Er is een mobiele applicatie ontwikkeld en een display bij de bewoners thuis geïnstalleerd. In de app en op het display kunnen zij de state of charge van de batterij monitoren en zien zij de bijdrage die door hen zelf geleverd wordt.

Fase 3: Marktpartijen

In de wintermaanden, wanneer er weinig zon opwek is en wanneer het gemiddeld huishouden een hoger energieverbruik heeft, wordt de capaciteit van de batterij niet maximaal benut. Om deze reden wordt in fase 3 een externe partij aan de batterij aangesloten. Deze marktpartij kan de batterij gebruiken om energie te verhandelen. Op dit moment wordt net de start gemaakt met fase 3.

 

Dit alles is pas het begin van de energietransitie. In de loop van de jaren zullen we alleen maar meer te maken krijgen met de opslag van energie. Ik vind het daarom ook super tof dat ik hier mijn steentje aan kan bijdragen!

Software Engineer

Meer weten?

"*" geeft vereiste velden aan

Privacyverklaring*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het Nederlandse kabinet heeft een doel voor ogen om voor 2050 de CO2-uitstoot in ons land terug te brengen tot nul. Om dit te realiseren neemt de vraag naar zon- en windenergie toe. Dit alles vraagt om meer flexibiliteit op het energienet.

Software Engineer

Meer weten?

"*" geeft vereiste velden aan

Privacyverklaring*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dit artikel delen

Bekijk ook deze artikelen

Je kunt voortaan geen nieuwsmedium meer open slaan (of klikken) zonder te lezen over de krapte op ons energienet en op de arbeidsmarkt voor monteurs. De vraag naar technici is...
In het begin van 2023 is aan Infiniot gevraagd of een prototype van een Gridshield module doorontwikkeld kon worden naar een versie die breder getest zou kunnen worden. Hier is...
Om meer inzicht te krijgen in de elektriciteitsnetten en om te voorspellen waar en wanneer problemen zich voordoen, is men binnen Stedin bezig met het ontwikkelen van sensoren. Deze sensoren...

Samen met ons bouwen aan een duurzame toekomst? Neem contact op!

Maak impact. Samen. Jij ook?

"*" geeft vereiste velden aan

Privacyverklaring*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

×

Welkom bij Infiniot! Wij helpen je graag verder op weg.

× Stel hier jouw vraag