Het energiesysteem van de toekomst

TenneT heeft een grote verantwoordelijk om onder andere in Nederland vraag en aanbod van elektriciteit in balans te houden. Samen met netbeheerders en andere partijen wordt ingeschat hoeveel energie waar en wanneer zal worden getransporteerd. Het onlangs aangepaste allocatiesysteem werkte onder andere met diverse profielfracties voor kleinverbruik. Deze allocatie methodiek stamt uit 1998 en houdt alleen rekening met levering en niet met opwek. De energietransitie zorgt voor meer onvoorspelbaarheid in verbruiksgedrag, een grotere diversiteit aan afnamepatronen en meer decentrale opwek. De standaard profielfracties zijn hier niet toereikend genoeg voor. 

Energie allocatie en reconciliatie

De voorspelling van energiestromen wordt onnauwkeuriger en daardoor neemt de onbalans op het net toe. Met een verstoorde leveringszekerheid als gevolg. Er zijn steeds meer voorbeelden waarbij er twee keer zoveel verbruik ingeschat werd als daadwerkelijk benodigd bleek te zijn achteraf. Dit leidt tot grotere  financiële risico’s voor marktpartijen. Het onnauwkeurige profiel zorgt daarnaast dat TenneT soms meer balanceringsenergie moet inzetten en dat gaat financieel ten koste van de belastingbetalers in Nederland.  

Allocatie 2.0

Met het allocatie 2.0 programma wordt elektriciteit per kwartier zo goed en nauwkeurig mogelijk aan de juiste partijen toegewezen. Verbruik en opwek worden gescheiden toegekend per netgebied. Profielen zijn niet langer statisch maar dynamisch. Deze worden uiteindelijk volledig gebaseerd op telemetrie. Op deze manier wordt de energiesector eerlijker en betaalbaarder. De maatschappelijke kosten worden hiermee gedrukt omdat TenneT minder balanceringsenergie hoeft te contracteren en activeren. Om het allocatie 2.0 programma te realiseren wordt samengewerkt met energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, netbeheerders, meet-verantwoordelijken, brancheverenigingen, belangenorganisaties en klein- en grootverbruik-klanten. Zo wordt de gehele energiesector klaargemaakt voor de toekomst. 

Marktpartijen worden eerlijk afgerekend op basis van werkelijk gemeten energiestromen en representatieve prijzen van hun portfolio. Voor huishoudens kan er i.c.m. dynamische energiecontracten op basis van prijsontwikkelingen gedurende de dag slim van vraag en aanbod gebruik gemaakt worden. 

De Europese wetgeving stelt dat de prijs van onbalans de realtime waarde van energie moet weerspiegelen. Alle marktpartijen zijn verantwoordelijk voor onevenwichtigheden in het systeem.
De consument wordt niet vergeten. Iedereen moet namelijk rechtstreeks aan de markt kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld door je verbruik op basis van marktprijzen aan te passen. Dan profiteert de consument van zijn slimme meter in combinatie met een dynamische energieprijs. Een consument moet eigen elektriciteit kunnen verbruiken, opslaan of verkopen. Hiermee wordt voldaan aan de Europese regelgeving en het Klimaatakkoord. 

1 april

Dit is de datum waarop tranche 2 van het allocatie 2.0 programma succesvol live is gegaan. Er worden momenteel tot 15.000 berichten per minuut uitgewisseld tussen marktpartijen om voorspellingen en verbruik correct te communiceren.  

De volgende stap is allocatie 2.0 tranche 3. De focus gaat van allocatie naar reconciliatie. Het afrekenen van het daadwerkelijke verbruik. Er wordt gewerkt aan nieuwe rekenregels voor prijssystematiek en een eenduidige manier van repareren van foute of ontbrekende data.  

Het doel is een volledig data gedreven allocatie- en reconciliatieproces op basis van collectieve slimme meter data. Hiervoor is de nieuwe energiewet noodzakelijk om onder andere de slimme meters in huishoudens geaggregeerd te mogen uitlezen. Er wordt tot 2025 aan gewerkt en het programma wordt gefaseerd ingevoerd.

 

Meer weten?
https://www.mffbas.nl/themas/

 

Software Engineer

Meer weten?

"*" geeft vereiste velden aan

Privacyverklaring*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

TenneT heeft een grote verantwoordelijk om onder andere in Nederland vraag en aanbod van elektriciteit in balans te houden. Samen met netbeheerders en andere partijen wordt ingeschat hoeveel energie waar en wanneer zal worden getransporteerd. Het onlangs aangepaste allocatiesysteem werkte onder andere met diverse profielfracties voor kleinverbruik. Deze allocatie methodiek stamt uit 1998 en houdt alleen rekening met levering en niet met opwek. De energietransitie zorgt voor meer onvoorspelbaarheid in verbruiksgedrag, een grotere diversiteit aan afnamepatronen en meer decentrale opwek. De standaard profielfracties zijn hier niet toereikend genoeg voor. 

Software Engineer

Meer weten?

"*" geeft vereiste velden aan

Privacyverklaring*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dit artikel delen

Bekijk ook deze artikelen

Je kunt voortaan geen nieuwsmedium meer open slaan (of klikken) zonder te lezen over de krapte op ons energienet en op de arbeidsmarkt voor monteurs. De vraag naar technici is...
In het begin van 2023 is aan Infiniot gevraagd of een prototype van een Gridshield module doorontwikkeld kon worden naar een versie die breder getest zou kunnen worden. Hier is...
Om meer inzicht te krijgen in de elektriciteitsnetten en om te voorspellen waar en wanneer problemen zich voordoen, is men binnen Stedin bezig met het ontwikkelen van sensoren. Deze sensoren...

Samen met ons bouwen aan een duurzame toekomst? Neem contact op!

Maak impact. Samen. Jij ook?

"*" geeft vereiste velden aan

Privacyverklaring*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

×

Welkom bij Infiniot! Wij helpen je graag verder op weg.

× Stel hier jouw vraag